Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Turkish

UNDP tarafından dünya çapında yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) Projeleri arasında EVÜ dP Projesinin bir başarı öyküsü olarak seçilmesinde Özyeğin Ünviersitesi EVATEG Merkezi tarafından yürütülen EVTV Hibe Projesinin önemli katkısı olmuştur. Proje kapsamında geliştirilen/genişletilen EVATEG LEDoid demo merkezinin ve üniversitede EVÜ dP Projesi ile başlatılan ve halen devam etmekte olan seçmeli dersin geliştirilmesinde yöneticisi olduğum projenin katkısı olmasından ve EVÜ dP projesi tamamlandıktan sonra bu sonuçların etkilerinin devamını görmekten çok mutluyum. Bu başarıların devamını diliyorum ve devam edeceğine inanıyorum.

Necmettin TOKUR, UNDP Proje Yöneticisi