Savunma Uygulamaları için Gelişmiş Elektronik Soğutma Teknolojileri

Türkçe

Fonksiyonel ileri düzey savunma uygulamaları için hareketli, minimum hacme sahip, hafif ve güvenilir çözümler araştırılmaktadır. 500 W/cm2 ısı akısını geçen uygulamalar özgün bir termal çözüm gerektirir. Bu projede, gelişmiş soğutma uygulamaları için sentetik jetler, piezo fanlar, muffin fanlar ve normal fanlar üzerinde çalışılmıştır. Isı transferi ve akışkan akışını gözlemlemek amaçlı hem deneysel düzenekler geliştirilmiş hem de ileri sayısal modeller geliştirilmiştir.

Şekil 1: Elektronik Soğutma Cihazları

Şekil 2: Fan pervanesi CFD modeli

Şekil 3: Piezo-fan CFD modeli