İnce LED TV’ler İçin Kontrollü Hava Akışının Termal ve Optik Performans Üzerindeki Etkileri

Türkçe

LED çipler tarafından oluşan termal enerji taşınım yolu ile televizyonun çeşitli yerlerine iletilir. Bilindiği üzere televizyon birçok elektronik parçadan oluşmaktadır. Taşınım her zaman ısı yayılımı için yeterli değildir. Yetersiz ve düzensiz ısı dağılımı, LED paketlerinde yüksek sıcaklıklara, ve ışık kaçağı gibi optik bozukluklara neden olabilir. Termal problemler, global TV imalatçıları için önemli bir konudur. Proje kapsamında, LED paket ve komponent sıcaklığının kontrollü hava akışı ve konveksiyon yoluyla düşürülmesi amaçlanmıştır. Proje, sayısal modelleme ve deneysel doğrulama çalışmaları içermektedir. Televizyon sistemine hava giriş ve çıkışı üzerinde çalışmak amacıyla analitik ve sayısal modeller yapılmıştır. Sayısal modeller, deneysel çalışmalarla doğrulanmıştır. Sistemi partiküller ve nem gibi dış maddelerden korumak LED televizyonlar için en önemli sorundur. Dolayısıyla, özel imal edilmiş bir hava akış sistemi kullanmak çok önemlidir.