Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Kurulumu

Türkçe

EVATEG projesinin öncelikli görevi, devletler, üniversiteler ve uluslararası endüstri partnerleriyle kurulacak işbirlikleri ile katı-hal aydınlatma sistemleri (solid-state lighting) hakkında temel bilimsel ve teknolojik gelişmelere olanak sağlamaktır.

Bu küresel araştırma laboratuvarı; ortak laboratuvar olanakları yaratarak üst düzey araştırmalara, teknoloji ve bilgi transferine ve yenilikçi teknoloji ve uygulamalara fırsat sağlayan bir anahtar olma amacı taşır. Merkez, teknolojinin hızla geliştirilmesi ve zayıf performanslı eski ürünlerin hızla yer değiştirmesi için global organizasyonlara her zaman kapılarını açar.

EVATEG projesi, dünya çapında araştırmalara, teknolojik gelişime ve LED teknolojilerinin üretimine katkı sağlamayı; bilgi ve teknoloji transferi, inovasyon ve üretime ortam sağlamak için ortak laboratuvar imkanlarının kurulmasını; üniversite, devlet ve özel sektör ortaklığıyla ileri düzey fonksiyonel modeller tasarlayarak LED masraflarını minimuma düşürmeyi amaçlar.

Artan enerji ihtiyacına karşı, enerji üretimi ve verimli enerji kullanımı uluslararası aktörler tarafından dikkat çeken politikalar arasına girmiştir. Endüstriyel bölgelerin genişlemesi, nüfus artışı, hızlı tüketim, verimsiz enerji kullanımı ve daha bir çok faktör enerji kıtlığına, çevre kirliliğine ve kaynak yetersizliğine yol açmıştır. Dolayısıyla, devlet, özel sektör ve üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek, enerji alanında karşılaşılan zorluklar hakkında bilinç uyandıracak ve dışa olan enerji bağımlılığımızı azaltacak yeni projeler gerçekleştirmek gereklidir. Bunu gerçekleştirebilmek adına, EVATEG projesi, enerji dışa bağımlılığını minimuma indirecek, ekonomiyi yukarılara taşıyacak, ve sürdürülebilir enerji politikalarını teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Proje, dünyada ve Türkiye’de günlük LED kullanımını arttırmayı teşvik eder. LED tabanlı ürünler verimlilikleri, uzun kullanım süreleri, çevre dostu olmaları nedeniyle ve ışık kalitelerinden dolayı tercih edilirler. Bu nedenle, enerji verimli aydınlatma teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması projenin temel odak noktalarıdır. Proje, Türkiye’nin enerji masraflarından dolayı oluşan döviz kazandırmayı görev edinmiştir.

Buna bağlı olarak, enerji verimli teknolojiler için araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama laboratuvarı (EVATEG), Özyeğin Üniversitesi ve Şile Belediye ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar için Bilgi Odaklı Mali Destek Programı çerçevesinde 1 Ocak 2013 tarihinde açılmıştır. EVATEG Araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama laboratuvarı en gelişmiş araç ve ekipmanlarla donatılmıştır. Özyeğin Üniversitesi’nde yer almakta olan EVATEG araştırma laboratuvarı dünya standartlarında bilgi odaklı inovatif bir araştırma merkezidir. Kurulduğu zaman itibariyle, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, ve İstanbul Teknik Üniversitesinden 11 akademisyeni ve bir çok destek personeli ile LED teknolojisinin alt konularında çeşitli çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Takım, LED komponentlerini 11 alt başlıkta incelemeye başlamış ve her alt kategori için bir yol haritası çizmiştir.

EVATEG Laboratuvarı tarafından üstlenilen araştırma ve geliştirme çalışmalarının; uluslararası patentler, yayınlar ve sunumlar gibi değeri ölçülemez bir çok çıktı vermesi beklenmektedir. Dahası, proje kapsamında, bir enerji verimliliği eğitimi ve uygulama merkezi olan ŞED İstanbul, Şile’de inşa edilecektir. Fütüristtik bir mimari bakış açısıyla tasarlanacak olan bu binada, özellikle Şile’de turist sayısının maksimum seviyede olduğu yaz aylarında, enerji verimli teknolojiler ve projenin çıktıları hakkında bilinç uyandırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir. Merkezde, yalnızca LED alt parçalarının prototiplerini sergilemeyecek aynı zamanda enerji verimliliği hakkında çeşitli uygulamalara ve sergilere de yer verilecektir.

LED sistemleri alanında bilgi ve teknoloji paylaşımı sağlayabilmek için Şile’de uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu çalıştay, hem yerli ve yabancı üniversitelerden akademisyenlere, hem sektörel ortaklara hem de endüstriye açık olarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, ileri LED teknolojilerinin üretimine olanak sağlamak için üniversiteler, özel sektör ve halk arasında bir işbirliği ağı oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştayın son kısmında ağırlıklı olarak Şile Teknoloji Vadisi hakkında konuşulmuştur. Bu oturum Teknoloji Vadisi’nin şekillenmesinde ve gelecek araştırmaların yol haritasının belirlenmesinde ve teknoloji vadisinin inşasında büyük önem taşıyacaktır.