AKILLI LED TELEVİZYON SİSTEMLERİ İÇİN OPTİK VE TERMAL ETKİLEŞİMİN ARAŞTIRILMASI

Türkçe

 

 


Eski teknoloji esaslı CFL VE DLP gibi görüntü aydınlatma teknolojileri; görüntü kalitesi, çözünürlük, ömür ve büyüklük açısından gereklilikleri sağlayamamaktadır. Dolayısıyla müşterilerin taleplerini karşılamak için bu alanda yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, gerek endüstride gerekse akademik alanda LED tabanlı aydınlatma uygulamaları katlanarak büyüyen bir ilgi oluşturmaktadır. Elektronik sektörünün öncü Türk şirketlerinden biri olan VESTEL AŞ yeni ince ileri LED TV icatlarına yatırım yapmaktadır ve bugün önemli miktarda LED TV satışı gerçekleştirmektedir. LED televizyonlar, ileri düzeyde görüntü kalitesi ve akıllı televizyon özelliklerine sahiptirler fakat yeni araştırmaların tamamlanabilmesi için uluslararası imalatçılarla çalışılması gereklidir. Bu projenin amacı yeni bir LED paketi geliştirip, bu paketin yeni nesil akıllı LED televizyonlara entegrasyonunu sağlamaktır. Bu durum, bir çok optik, termal ve paket dizayn problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bilimsel bir yaklaşımla yeni nesil dizaynlar geliştirecek, endüstri ve akademiyi bir araya getiren bir devlet destekli bir SANTEZ projesi yapılmıştır. Bilimsel bulguların paylaşıldığı bir yüksek lisans tezi geliştirilmiştir. Projenin başlıca bölümleri aşağıdadır:

·     

LED’lerin paketlenmesi ve sistem entegrasyonu

·     

Detaylı optik ve termal tasarımlar

·     

Optik-termal deneysel düzenek tasarımı ve kurulumu

·     

Optik-termal deneylerin gerçekleştirilmesi ve bir transfer denklemi geliştirilmesi