Prof. Dr. Mehmet Arık TÜBİTAK’ın “Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi” üyeliğine seçildi

Türkçe

Prof. Dr. Mehmet Arık TÜBİTAK’ın “Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi” üyeliğine seçildi

Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Arık, TÜBİTAK’ın “Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi” üyeliğine seçildi. TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde kurum dışından yapılan görevlendirmelerin en kritiklerinden biri olan Yürütme Komitesi Üyeliği ile Prof. Dr. Mehmet Arık, 1511 ve 1515 programlarında alınan kararlarda önemli rol oynayacak.

1511- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı:

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.
Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

o Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
o Bilimsel yorumların yapılması,
o Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
o Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.