Sam Graham

Yardımcı Doçent
Türkçe

Dr. Graham Tech’te, Yardımcı Doçent doktor olarak başladı. Öncelikle, Kaliforniya, Livermore Sandia Ulusal Laboratuvarları’nda kıdemli araştırma görevlisi olarak çalıştı. Dr. Graham’ın araştırma konuları elektronik ürünlerin üretimi, paketlenmesi ve güvenilirliğine dayanmaktadır. RF iletişiminde, katı hal aydınlatmada ve güç elektroniklerinde kullanılan GaN temelli geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin termal analizlerini yapma ve güvenilirliği konusunda uzman bir araştırma grubuna sahiptir.