İsmail Ekmekçi

Profesör
Türkçe

1957 Bursa doğumludur. 1980 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) Makine Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Aynı üniversiteden 1983 yılında Yüksek Makine Mühendisliği; 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden Endüstri Yüksek Mühendisliği; 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Isı Tekniği Ana Bilim Dalında doktor unvanı almıştır. 1997 yılında Makine Müh. Isı Tekniği Bilim dalında Doçent unvanını almıştır. 1981-1996 yılları arasında YTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi; 1997- 1998 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Yard. Doç. Dr. olarak; 1998- 2003 yılları arasında SAÜ’de doçent olarak; 2003-2006 yılları arasında SAÜ’de Prof. Dr. olarak; 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesinde Prof. Dr. olarak görev yapmış; 2011 yılından bu yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. 2009 -2010 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Dekanlık görevi; 2010 –2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü; 2013-2014 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Isı Tekniği; Enerji; Optimizasyon ve Sayısal Metotlar konularında çalışmaktadır.