Enes TAMDOĞAN

Türkçe

Enes Tamdoğan, 2009 yılında Uludağ Üniversitesinden Makina Mühendisliği bölümünden, 2011 yılında da “Fosil yakıtlı termik santrallerin yanma kazanlarının sıfır karbon emisyonlu hale getirilmesi ve verim artırılması” üzerine yaptığı teziyle Brandenburg Teknik Üniversitesi (BTU, Cottbus) Enerji Mühendisliğinden mezun olmuştur. BTU’da doğa dostu fosil yakıtlı – karbon yakalama ve depolama (CCS Tech.) – santrallerin yanı sıra, 2 sene boyunca yenilenebilir enerji kaynakları ve teknikleri üzerine de mesai harcamıştır. 2004-2009 yılları arasında Amerika ve Almanya da birçok kısa süreli projelere dahil olan Tamdoğan, 2009-2011 yıllarında ise BTU’da büyük çaplı bir projede daimi araştırmacı olarak çalışmıştır.

Şuan da Özyeğin Üniversitesinde Doktorasına devam etmekte olan Tamdoğan, elektroniklerde temel ve inovatif soğutma teknikleri, (Direk/İn-direk sıvı soğutma sistemleri), özel yüzeylerde ısı transferi, bilgisayarlı hesaplama methodları, tek ve çok fazlı sıvı soğutma teknikleri üzerinde çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda EVATEG’te çalışmaktadır.