Ayşe Turak

Yardımcı Doçent
Türkçe

McMaster Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Misafir öğretim üyesi olarak organik elektronikler üzerine ders verdiği Sabancı Üniversitesi’ne (İstanbul, Türkiye) gitmeden önce Proje liderliğini üstlendiği Organik Güneş Pilleri (LiFOrgPV) projesi ile Max- Planck Enstitüsü Metal Araştırmalarında (2008-2010) Marie Curie üyesidir. Doktora derecesini Toronto Üniversitesi’nden almıştır, eğitimi süresince organik LED (OLED)'ler üzerinde çalışmıştır. Organik optoelektronik cihazların performans gelişimi için yüzeyler arası kimyasal ve yapısal mühendislik ve taneli kitlelerin düzenlilik- düzensizlik dönüşümleri üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.