Ar-Ge Hizmetleri

Türkçe

Ar-Ge hizmetleri; Prof. Dr. Mehmet Arık liderliğinde bünyesinde akademisyenler, konu uzmanları, araştırmacılar, sanayi temsilcileri, yöneticiler, öğrenciler ve iştirakçilerin yer aldığı profesyonel ve heyecanlı bir takım ile sunulmaktadır.

Bu ekibin ortak paydası, EVATEG’in misyon ve vizyonuna paralel öncelikli olarak Dünya’nin kalkınmasına ve fark yaratmasına katkı sağlamaktır. Bu faydaların global farkındalıklar yaratmasına imkanlar sağlamak, bu sayede hem enerji verimliliğine hemde yeşil çevreyi oluşturmaya yol açmaktır.

Ekip hiyerarşiden bağımsız, proje bazlı yönetilmektedir. Proje liderlerinin seçimindeki temel esas konu uzmanlığı, vizyon, berrak düsünce, açık olmak, ve yüksek iş ahlakıdır.

Hizmetlerimizden yararlanmak için ilk adımı Hizmet Talep Formunu doldurarak başlayabilirsiniz.

Merkezimizde gerek aydınlatma gerekse elektronik sistemlerin ısıl problemlerinin çözümü için yeni nesil soğutma teknolojileri modern modelleme araçları (ANSYS, FLUENT, COMSOL vb.) ve deneysel validasyon yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Termal teknolojiler üzerine mevcut Ar-Ge çalışma alanlarımız;

 • Mikrofluidik soğutma teknolojileri,
 • Hava ile soğutma (pasif ve aktif),
 • Isı atacağı optimizasyonu,
 • Sıvı ile soğutma (tek ve çok fazlı),
 • Isı boruları, mezo ölçekli buhar odacıkları,
 • Sessiz fan soğutma teknolojileri,
 • İleri teknolojik malzemeli ısı dağıtacakları (TPG, HOPG),
 • İnovatif, az ağırlıklı ısı atacağı malzemeleri ile ısı atacak teknolojileri
 • Soğutulacak sistem için yeni nesil soğutma teknolojileri analizi

EVATEG merkezimizde aydınlatma sistemlerinin hem genel hem de lokal optik dağılım problemlerinin çözümü için modern modelleme araçları (LightTools, DiaLux) ve deneysel test ve validasyon yöntemleri eşliğinde Ar-GE çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Optik teknolojiler üzerine mevcut Ar-Ge çalışma alanlarımız ise;

 • LED ışık dağılımı,
 • Işık motoru ve optik entegrasyonu,
 • Sistem düzeyinde ışık dağılımları,
 • Lens ve optik komponentlerin modellenmesi ve prototiplenmesi,
 • Fotometrik ve radyometrik ölçümle validasyon,
 • Arzu edilen CCT değerlerine uygun kaplama teknolojileri uygulamaları

EVATEG takımımız, iç mekan / dış mekan /özel aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi için hem ÖzÜ laboratuvarlarımızda, hem de paydaşları ile ortaklaşa sistemlerin geliştirilip demonstrasyonu konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Aydınlatma teknolojileri üzerine mevcut Ar-Ge çalışma alanlarımız;

 • LED ışık motoru geliştirilmesi,
 • Termal soğutma sistemi modelleme ve geliştirme,
 • Sürücü devresi modelleme ve geliştirme,
 • Optik & termal ilişkisinin araştırılması,
 • Sistem entegrasyonu ve deneylerle validasyonu,
 • Mevcut sistemlerin test, analiz ve optimizasyonu,
 • Kullanıma özel geliştirilen sistemlerin gerçeğe uygun şartlarda hızlandırılmış testleri,

EVATEG merkezimiz, yeni yapılan ve mevcut yapılar için iç mekan / dış mekan aydınlatma tasarımlarını verimlilik, estetik ve maliyet optimizasyonu odaklı olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışma alanlarımızdan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Mevcut aydınlatma sistemlerinin test ve analizi,
 • Yapıların ve aydınlatma sistemlerinin modellenmesi,
 • Uygun aydınlatma çözümlerinin geliştirilmesi,
 • Özel aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi