Uluslararası Enerji Verimli Aydınlatma Teknolojileri Araştirma, Geliştirme, Eğitim, Sertifikasyon ve Uygulama Merkezi

Turkish

EVATEG Globalleşme projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu proje, alt yapı ve insan kaynaklarını daha da geliştirmeyi, laboratuvar akreditasyonlarını insan bazlı araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesini ve İstanbul’da uluslararası bir aydınlatma konferansı düzenlemeyi amaç edinmektedir. Proje, akademi, endüstri ve devletler ile 40+ global iş ortaklarını bir araya getirerek, dünya standartlarında araştırma olanakları yaratarak ve yüksek yetkinlikte araştırmacı ve ihtisas öğrencileri yetiştirerek ileri düzey teknolojik gelişmelere olanak sağlayacaktır.