Nasır İNAN

Türkçe

Makina mühendisliği lisans eğitimini Fachhochschule Dortmund’da, yüksek lisansını Özyeğin Üniversitesinde tamamlamıştır. Şu anda Özyeğin Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmekte aynı zamanda EVATEG’te çalışmaktadır.