ÖZÜ EVATEG Teknoloji Merkezi BM Tarafından Yeni Bir Destekle Ödüllendirildi

Languages

Enerji verimli televizyon teknolojileri (EVTV) projesi, Türkiye’de enerji verimli televizyon teknolojilerinin piyasa dönüşümünün hızlandırılması; halkımızın enerji verimliliği, çevrenin korunması ve iklim değişikliği hakkında bilinçlendirilmesi; akademi-devlet-endüstri işbirliği çerçevesinde bir çalışma grubunun oluşturulması ve akademik çalışmaların sayısı ve niteliğinin artırılmasını hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mehmet Arık (EVATEG Direktörü) liderliğinde, Yrd. Doç. Dr. Celal Sami Tüfekçi (Yıldız Teknik Üniversitesi) ve Kıvanç Karslı (VESTEL AŞ) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan EVTV projesi, EVATEG merkezinin faaliyetlerini genişletip TV teknolojilerinin Ar-Ge, Eğitim, ve demonstrasyonunun ülkemizde ilk defa yapılmasına imkanlar oluşturacaktır. EVTV projesi; üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile ülkemizdeki enerji verimli LED TV teknolojilerinin üretiminin artırılmasına katkı sağlamak; bilgi ve teknoloji üretimini ve transferini sağlayacak etkinlikleri geliştirmek ve bu sayede ülkemizin enerji için harcadığı döviz kaybının azaltılmasına katkı sağlamak genel hedefleri ile UNDP programının yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak hedefleri ile uyumludur. Program kapsamında EVDP projesi 10 ay süre ile toplam 119.900 ABD Doları destek alacaktır.

Özyeğin Üniversitesi liderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve VESTEL AŞ ortaklığında planlanmış olan EVTV projesi ile ülkemizin seçkin üniversitelerinde araştırmalar yapan öğretim üyelerimizle, sanayimiz bir araya getirilecek ve proje sonrasında sürdürülebilir bir hale gelecektir. EVTV projesinin özel hedeflerinin program öncelikleri ile ilgisi ve katkıları şu başlıklarda özetlenebilir:

  • EVATEG merkezi öncülüğünde enerji verimli LED TV teknolojilerinin halkımıza hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılması. Özellikle LEDOİD mobil teknoloji merkezinin kullanımı ile hem okul hem de okul sonrası insanlara enerji verimli TV teknolojilerinin anlatılması.
  • Özyeğin Üniversitesi bünyesinde “Enerji Verimli TV Teknolojileri” eğitimsel faaliyetlerin yapılıp, halkımızın ve akademisyenlerimizin bu konuda bilgi birikiminin geliştirilmesi.
Turkish